CZK
Katalog zboží : Ferilex, s.r.o. : ALL.BIZ: Česko
Reviews: 0
Ferilex, s.r.o.
+420 (568) 84-02-10

Katalog zboží

Proudově kompenzované toroidní tlumivky
K dispozici 
Proudově kompenzované toroidní tlumivky jsou vyrobeny na feritových toroidních jádrech s vysokou permeabilitou. Tlumivka má dvě souměrné cívky o stejném počtu závitů zapojené tak, aby procházející proud vytvořil dvě vzájemně opačná magnetická pole. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech...
Skupina: tlumivky
Výkonové toroidní tlumivky
K dispozici 
Výkonové toroidní tlumivky jsou vyrobeny na železoprachových event. železových toroidních jádrech s vysokou magnetickou indukcí. Tlumivky sestávají z jedné nebo více cívek, provedené obvykle lakovaným vodičem, někdy též lankem z důvodu proudové zatížitelnosti. Jsou určeny pro odrušení symetrické...
Skupina: tlumivky
Samonosné tlumivky
K dispozici 
Jedná se o samonosné tlumivky na válcových feritových jádrech s nízkou hodnotou indukčnosti. U tlumivek pro velké proudové zatížení nedochází k přesycení jader ani při maximálním provozním proudu. Tlumivky se především používají pro odrušení napájecích obvodů malých motorů, motorů elektrických...
Skupina: pasivné elektronické komponenty: cívky, tlumivky a silové měniče
Radiální tlumivky
K dispozici 
Radiální tlumivky jsou tvořeny feritovým jádrem (obvykle tvaru „činky"), vinutím a plastovým pouzdrem. Vzhledem k robustnějšímu feritovému jádru dosahují i větších indukčností - řádově desítek mH.
Skupina: pasivné elektronické komponenty: cívky, tlumivky a silové měniče
Speciální tlumivky
K dispozici 
Jedná se o speciální tlumivky, používané na výstupu ve svářecích invertorech. Cívky jsou provedeny - z důvodu vysoké proudové zatížitelnosti - měděnou fólií na jádrech z magneticky orientovaných tranformátorových plechů se zavedenou vzduchovou mezerou.
Skupina: výrobky elektrotechnické
Transformátory pro spínané zdroje
K dispozici 
Transformátory realizované na feritových jádrech mnohdy se zavedenou vzduchovou mezerou z důvodu zvýšení možného odebíraného proudu. Transformátor sestává z primárního vinutí (obvykle rozděleného na dvě poloviny), ze zpětnovazebního vinutí a jednoho nebo několika sekundárních vinutí (realizovaných...
Skupina: výrobky elektrotechnické
LiveInternet

Popis

Katalog zboží Ferilex, s.r.o., Česko, - schránka podniku. Kontaktní informace, základní údaje společnosti- adresa, telefony, fax. zboží a služby